-10% for early booking

Season offer

Arrangements for specific date/periods (New Year, Christmas, Easter, Valentine Day…)

Have fun and enjoy home-grown food and Serbian cuisine

U vreme kada je Covid realna opasnost u celom svetu, postoji sigurna oaza u Vrnjačkoj Banji, sa najmanje rizika za prenošenje virusa.
Odmorite se u najsigurnijoj turističkoj destinaciji u Srbiji, u bazenima čija topla mineralna voda ima blagotvoran efekat na unapređenje Vašeg zdravlja i opuštanje.
Iskoristite nemedicinske pakete za odmor, opuštanje i estetiku, ili medicinske pakete za unapređenje dijabetesa, stomačnih ili reumatskih oboljenja.

Your opinion does matter to us, so share your experience and impressions with us, make suggestions: