AKCIJSKI PAKETI

Lečenje o trošku države

Iskoristite pravo na 10 dana besplatnog lečenja u Merkuru, za osobe obolele od dijabetesa

Dijabetes

edukacija i rehabilitacija

Po Pravilniku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje o medicinskoj rehabilitaciji u stacioniranim zdravstvenim ustanovama, sve osobe obolele od dijabetesa koje su na insulinskoj terapiji, imaju pravo na stacionarnu rehabilitaciju o trošku zdravstvenog osiguranja u Specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Prema Pravilniku, osobe preko 18 godina koje boluju od Diabetes mellitusa lečenog insulinom, radi prevencije nastanka komplikacija imaju pravo na stacionarnu rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za lečenje i rehabilitaciju “Merkur” u Vrnjačkoj Banji, jednom u četiri godine u trajanju od 10 dana.

Program ima za cilј  sprečavanje komplikacija izazvanih dijabetesom, što će unaprediti zdravlјe insulin zavisnih, a samim tim i smanjiti nastanak drugih obolјenja kod tih pacijenata.

Pravo na program edukacije dijabetesa imaju osobe obolele od dijabetesa na insulinskoj terapiji:

 • uzrast preko 18 godina posle uvođenja terapije jednom dnevnom dozom insulina
 • uzrast preko 18 godina na terapiji sa 2 ili više doza insulina ili insulinskom pompom

Predlog za upućivanje na rehabilitaciju za sve insulin zavisne pacijente daje izabrani lekar, a uput overava nadležna lekarska komisija filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potrebna dokumentacija

 • Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
 • Mišlјenje lekara specijaliste interne medicine ne starije od 6 meseci

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju 6 meseci.

Rok za započinjanje rehabilitacije 3 meseca.

Program stacionarne preventivne rehabilitacije pomaže pacijentima na terapiji insulinom da steknu nova iskustva i saznanja uz pomoć kojih će život sa dijabetesom unaprediti i učiniti ga kvalitetnijim.

Program podrazumeva i unapređenje odnosa prema samom dijabetesu. Edukaciju o pravilnoj ishrani i načinu primene terapije, obuku za samokontrolu šećera u krvi i urinu, edukaciju za primenu novih postupaka medikamentne terapije, kao i edukaciju o neophodnim fizičkim aktivnostima, sve u cilјu uspešne kontrole dijabetesa i sprečavanja mogućih komplikacija.

Program prevencije nastanka eventualnih komplikacija obuhvata kompletne preglede, laboratoriju i dijagnostiku, kako bi se za svaku osobu individualno utvrdio rizik za razvoj i progresiju: ishemijske bolesti srca, ishemijske bolesti mozga, periferne vaskularne bolesti i dijabetesnog stopala, kao i neuropatije, nefropatije i retinopatije.

Mećutim, dijabetes je bolest koja je po svojim komplikacijama vrlo teška. Povišene vrednosti šećera u krvi oštećuju najsitnije krvne sudove u celom telu i dovode do stradanja pojedinih organa. Iz tog razloga je RFZO, pored značajnih pomaka u terapiji i lečenju dijabetesa, uveo i jedan novi vid preventivne kontrole bolesti, tzv. upravlјanje bolešću čime se zaokružuje ceo proces, kako bi komplikacije kod naših pacijenata sveli na najmanju moguću meru i omogućili sagledavanje i unapređenje kvaliteta dijabetološke zaštite u Srbiji.

Pozovite 036 515 51 75!

Želimo Vam srećan put i dobro došli u Merkur!

SAVREMENI SADRŽAJI, MODERAN DIREKTOR I MLADI KADROVI

U Srbiji više od 710.000 ljudi boluje od dijabetesa, odnosno svaki 8. stanovnik Srbije ima dijabetes. Oboljenje raste u svim uzrasnim grupama, a polovinu obolelih čini radno aktivno stanovništvo.

Srbija ima jedinstven model besplatnog lečenje dijabetesa u Merkuru, koji je nacionalni centar za lečenje dijabetesa, najveći broj dijabetičara iz grupe radno aktivnog stanovništva ne koristi to svoje pravo.

Razlozi su najčešće moderan tempo života i nedostatak vremena za unapređenje zdravlja, ali i najviše zbog stereotipa da je boravak u banji dosadan, nesadržajan i bespotreban, što je potpuno pogrešno.

IZDVAJAMO IZ PONUDE

Cene važe od 01.05.2024. do 30.06.2024. godine

Živeti sa dijabetesom

 • Kontrola šećera i rizika uz stalni nadzor lekara specijalista, upotreba modernih aparata i primenu tradicionalnih tretmana.

  1/2 soba – Merkur Novi

 • cena paketa  od 8.390,00 din
Detaljnije

Klasičan polupansion

 • Smeštaj, ishrana na bazi polupansiona, korišćenje zatvorenog bazena, korišćenje fitness centra.

  1/2 soba – Merkur Novi

 • cena paketa  od 6.400.00 din
Detaljnije

Opšti medicinski pansion

 • Kontrola i unapređenje zdravlja u Vrnjačkoj Banji lekovitom vodom i modernom medicinom.

  1/2 soba – Merkur Novi

 • cena paketa  Od 7.530,00 din.
Detaljnije

Banjski paket

 • Odmorite se i uživajte u rekreativnim sadržajima sa mineralnom vodom u društvu prijatelja ili porodice, po nikad nižim cenama.

  1/2 soba – Merkur Novi

 • cena paketa  Od 6.930,00 din.
Detaljnije

Vaše mišljenje nam je važno, podelite sa nama iskustva, sugestije i utiske: