Blogs

Category Archives: Medicinski stručni tekstovi

Hemoroidi – simptomi, uzroci, lečenje, ishrana i higijena!

By

Hemoroidi - simptomi, uzroci, lečenje, ishrana i higijena!

Dijagnostika, lečenje...

dr Janković Olga, subspecijalista gastroenterolog, radi u Medicinskom i Spa komleksu Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Hemoroidi ili šuljevi su otečeni, ali normalno prisutni krvni sudovi u i oko anusa (čmara) i donjeg dela rektuma, koji su prošireni pod pritiskom, slično kao i proširene vene na nogama. Najčešći uzrok nastanka hemoroida je naprezanje prilikom defekacije, a mogu biti i: trudnoća, nasledje, starenje, hronični zatvor, proliv, dugotrajno sedenje, analne infekcije. Polovina populacije iznad 50 godina ima hemoroide.Učestalos je 2 na 1000 ljudi.
Hemoroidi mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Unutrašnji nastaju na početku analnog kanala, a spoljašnji na analnom otvoru. Unutrašnji hemoroidi potiču od unutrašnjeg venskog pleksusa u gornjem delu analnog kanala i rektuma. Oni se uvećavaju, zahvataju kožom prekriveni donji deo analnog kanala i čine vidljivim spoljni hemoroidalni venski pleksus.

KLINIČKA SLIKA:

Na početku i na kraju defekacije moguće je bezbolno svetlocrveno krvarenje. Krv je na stolici, nije pomešana sa njom. Čest je prolaps šuljeva pri defekaciji koji moze biti i stalan. Hemoroidi uglavnom nisu opasni i ne ugrožavaju ljudski život. Simptomi uglavnom nestaju u toku nekoliko dana. Nekada simptomi i nisu prisutni. Simptomi unutrašnjih hemoroida su: stolica prekrivena svetlom krvi, krv je na WC papiru ili na WC šolji. Medjutim unutrašnji hemoroidi mogu prolabirati iz anusa i tada mogu biti bolni. Čitavo podrucje oko analnog otvora je osetljivo, bolno i svrbi.

nega-starih-gerantologija-staracki-dom-vrnjacka-banja-starost-bolest-medicina-merkur-stari
medicina-merkur-odmor-lečenje-uput-gastoeterolog-smestaj-vrnjacka-banja-specijalna-bolnica

DIJAGNOZA

Pažljivi pregled i ispravna dijagnoza važna je prilikom svakog krvarenja iz rektuma ili nalaza krvi u stolici. Krvarenje moze biti simptom i drugih bolesti gastrointestinalnog trakta pa tako i tumora debelog creva. Digitorektalni pregled često je dovoljan za postavljanje dijagnoze (pregled zadnjeg creva prstom). Ponekad je potrebno uraditi i endoskopsko ispitivanje (rektoskopija-pregled rektuma, kolonoskopija-poregled celog debelog creva). Endoskopski pregled (kolonoskopija) se izvodi u ležecem položaju tako što se pacijentu ,koji je prethodno pripremljen za pregled, kroz čmar plasira savitljivi, tanak instrument koji na vrhu ima kameru koja omogućava precizno otkrivanje eventualnih promena.

LEČENJE

Promena stila života (promena načina ishrane, povećanje fizicke aktivnosti, uzimanje dosta tečnosti, hrana bogata voćem i povrćem, vlaknima, bez pikantnih jela i začina) pogoduje razmekšanju stolice, a time olakšavanju crevnog pražnjenja i smanjenju pritiska na hemoroide. Lečenju pogoduju hemoroidalne masti i čepići kod blažih slučajeva. Ponekad je stanje takvo da zahteva i neku od hiruških intervencija.
Specifičnost lečenja u Vrnjačkoj Banji podrazumeva primenu tople mineralne vode putem klizmi, koje su se pokazale kao lek izbora kod funkcionalnih i zapaljenskih promena debelog creva (nervozno debelo crevo praćeno prolivima i češće zatvorom). Voda deluje mehanički, termički i hemijski, što dovodi do popuštanja grča muskulature creva,ubrzanja crevne peristaltike i razmekšavanja stolice.

Kolonoskopija-dijagnostika debelog creva.

By

dr Janković Olga, subspecijalista gastroenterolog, radi u Medicinskom i Spa komleksu Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Kolonoskopija je endoskopski pregled debelog creva. Predstavlja zlatni standard u dijagnostici. Pregled je vrlo precizan i omogućava otkrivanje i blagovreme dijagnostiku promena u debelom crevu. Pregled zahteva odredjenu pripremu, a sastoji se u korišćenju sredstava za čišćenje creva i sprovodjenje dijete. Dobro sprovedena priprema omogućava bolju dijagnostiku i daje veći kvalitet samom pregledu. Izvodi se u ležećem položaju (na levomboku). Pacijentu, koji je prethodno pripremljen za pregled, kroz čmar se plasira savitljivi, tanak instrument koji na vrhu ima kameru sa uvećanjem, koja omogućava precizno otkrivanje eventualnih promena. Tokom pregleda se u crevo ubacuje vazduh koji omogućava lakše plasiranje instrumenta.

medicina-merkur-odmor-lečenje-uput-gastoeterolog-smestaj-vrnjacka-banja-specijalna-bolnica
nega-starih-gerantologija-staracki-dom-vrnjacka-banja-starost-bolest-medicina-merkur-stari

Kome se radi kolonoskopija?

Kolonoskopija se radi u situacijama kada pacijenti imaju tegobe (krv u stolici, smenjivanje zatvora i proliva, lažne pozive na stolicu,u okviru ispitivanja anemije…), ali i kod pacijenata koji nemaju tegobe, ali imaju rođake koji su lečeni od tumora debelog creva. Grupa pacijenata izmedju 50-74 g. predstavlja populaciju kod koje se preventivno radi ispitivanje digestivnog trakta, jer se smatra da je faktor godina vrlo bitan u nastank u bolesti debelo creva.
Kao i svaki pregled i kolonoskopija može imati svoje komplikacije. Eeventualnim komplikacijama (u principu dosta retko) mora Vas upoznati lekar koji izvodi intervenciju i Vi morate potpisati saglasnost.
Nakon pregleda možete osećati prolaznu nadutost, (ispuštanje gasova), koja brzo prolazi. Pregled nije bolan, ali je neprijatan. Može se raditi u uslovima kratkotrajne anestezije, o tome odlučuje pacijentu potrebnu saglasnost anesteziologa.

Dijabetesno stopalo

By

Dijabetesno stopalo kao komplikacija šećerne bolesti

Lečenje i edukacija

Prim. dr Živojinović Dragana, internista endokrinolog, radi u Medicinskom i Spa komleksu Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Dijabetesno stopalo je jedna od najtežih komplikacija šećerne bolesti i predstavlja skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalu. Nastaje kao posledica oboljenja nerava i slabije pokretljivosti zbog oboljenja arterija nogu. Infekcija može biti dodatni problem.

Faktori rizika su :

 • starosna dob i trajanje šećerne bolesti više od 10 godina sa hronično lošom regulacijom nivoa šećera u krvi (>10mmol/l),
 • aterosklerotski proces sa izraženim komplikacijama na srcu i krvnim sudovima,
 • dijabetesna angiopatija (vaskulopatija),
 • poremećaj senzibiliteta,
 • pušenje cigareta,
 • loša edukacija o šećernoj belesti i nezi stopala, nošenje neadekvante obuće,
 • deformiteti i povrede koštano-zglobnog sistema i profesionalna izloženost stopala hladnoći i vibracijama.Prema manifestnoj kliničkoj slici postoje dva tipa: neuropatsko stopalou komedominira neuropatija dok je cirkulacija još zadovoljavajuća i neuroishemično stopalou kome je pored neuropatije prisutna još i vaskulopatija ili nedovoljna cirkulacija.

Važno je znati da se ranim prepoznavanjem i brzim lečenjem promena na stopalima, dijabetesno stopalo može sprečiti. Oboleli od šećerne bolesti treba da imaju u vidu da sa oštećenjem nerava ne osećaju bol. Preventivne mere obuhvataju svakodnevni pregled stopala, redovnu i pravilnu higijenu, primenjivanje preporuka za nošenje čarapa i cipela, opreznost pri registrovanju bilo kakvih promena (zanoktice, crvenilo, žuljevi, ranice…) i obavezno konsultacije kod svog lekara.

Lečenje dijabetesnog stopala je vrlo komplikovano i dugotrajno jer obuhvata čitav niz mera i postupaka. Ponekad je potrebno uključiti i timski rad više lekara različitih specijalnosti. U Spec. bolnici „ Merkur“ akcenat je pre svega na edukaciji (pojedinačno i grupno) o sprovođenju preventivnih mera i načinu lečenja. Ordinirajuću lekar procenjuje neophodnost dijagnostike koja se sprovodi po najsavremenijim medicinskim saznanjima.

Lečenje se počinje odgovarajućim terapijskim merama ili se nastavlja ukoliko je već započeto uz eventualne dopune. Specifičnost u lečenju je primena mineralne vode u vidu kupki u kadama ili terapijskim bazenima. Topla mineralna voda zadovoljava naučno utemeljene standarde i svojim biološki aktivnim mikroelementima, rastvorljivim gasovima i idealnom temperaturom, izuzetno blagotvorno utiče na perifernu cirkulaciju. Krajnji efekat je poboljšana prokrvljenost stopala, što je i preventivna i terapijska mera. Kontraindikovana je primena kod izraženih akutnih promena, infekcija, ranica i skorijih postoperativnih stanja na donjim ekstremitetima, pre svega stopalima.

Šećerna bolest dijabetes

By

Šećerna bolesti-dijabetes

Lečenje šećerne bolesti!

dr Bratislav B. Milovanović-endokrinolog, Medicinski i Spa komleks Merkur Vrnjačka Banja

Jedna od najčešćih bolesti današnjice. Bolest koja poprima razmere pandemije (rasprostranjenost na celom svetu). Bolest koja je svakim danom sve prisutnija u svim sredinama, sa svakodnevnim porastom obolevanja da sva epidemiološka predviđanja bivaju rano prevaziđena jer broj obolevanja biva veći od naših predviđanja.

To je kompleksna (složena) metabolička bolest sa nizom metaboličkih poremećaja od kojih je osnovni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata-šećera, zbog čega je bolest i nazvana šećerna bolestporemećaj metabolizma šećera kao osnovni metabolički poremećaj a prisutni su i poremećaji metabolizma masti i drugih materija. Imamo dva osnovna tipa šećerne bolesti: Tip 1 i Tip 2.

Šećerna bolest nastaje zbog poremećaja funkcije beta ćelije koja se nalazi u pankreasu-gušterači i to u onom endokrinom delu pankreasa (onaj koji luči hormone). Beta ćelija ne luči dovoljno insulina ili ne luči insulin blagovremeno (prema metaboličkom zahtevu). I drugi poremećaj u tipu dva šećerne bolesti je neadekvatno delovanje izlučenog insulina jer izlučeni insulin ostvaruje svoju funkciju na ćelijama ciljnih tkiva (mišićno, masno, jetra).

U tipu dva šećerne bolesti insulin ne može da deluje na ciljne ćelije zbog insulinske rezistencije (otpora na ciljnim ćelijama) a koja nastaje najčešće zbog gojaznosti ili prekomerne telesne težine koji su u tipu dva šećerne bolesti prisutni u oko 80% slučajeva. Zbog ovih poremećaja insulina nema ili ne deluje dovoljno dobro te on ne omogućava ulaz glikoze-šećera u ćeliju gde bi se glikoza metabolisala-razgradila, već glikoza-šećer ostaje u krvi i tako raste nivo šećera.

Višak šećera u krvi izaziva manjak šećera u ćelijama i ćelije su gladne -„glad u izobilju“ šećera u krvi mnogo, a ćelije ga nemaju!), regulatorni centri reaguju na tu glad dajući signale za povećanim apetitom (polifagia). Višak šećera u krvi povećava osmolalnost plazme (porast rastvorljivih materija u tečnosti) što povlači vodu iz ćelija-dehidratacija ćelija. Zbog ovih metaboličkih poremećaja javlja se potreba za tečnostima-bolesnik žedni-povećana potreba za vodom (polidipsia). A kad visina šećera u krvi naraste iznad sposobnosti bubrega da zadrže glikozu onda se šećer izlučuje iz organizma preko bubrega mokraćom-često mokrenje (poliuria). Gubitkom šećera mokraćom gubi se i energija te bolesnik i gubi telesnu težinu-mršavi.

Dijabetes i komplikacije
lečenje-odmor-očna-smeštaj-merkur-banja-vrnjacka-oftalmolog

Visok nivo šećera u krvi izaziva malaksalost, umor, glavobolju, pospanost,nervozu, razdražljivost. Ti opšti simptomi koji se mogu javiti i kod drugih bolesti ili mogu biti posledica umora, stresa, često zavaraju bolesnika da se na vreme ne obrati lekaru.

Svi ovi poremećaji su razlog za jednostavnu analizu-merenje šećera u krvi koje je danas jednostavno i jeftino ostvariti i koje se može izvesti u svakoj situaciji, ako se ima aparat i traka za merenje šećera u krvi. Izmerena vrednost šećera u krvi je za procenu stanja metabolizma šećera, a svaka nefiziološka vrednost je razlog da se osoba sa nalazom obrati lekaru koji će dalje odrediti postupak.

Na vreme otkrivena šećerna bolest, blagovremena i adekvatna terapija, promena načina života bolesnika sa šećernom bolešću su uslovi za dobro lečenje bolesti i sprečavanje komplikacija. Ne zaboravimo da poremećaj funkcije beta ćelije nastaje i 10-ak godina pre postavljene dijagnoze bolesti, a bitno je znati da u tom periodu (latentni diabetes) nastaju komplikacije šećerne bolesti. Zato je bitno na vreme utvrditi stanje metabolizma šećera i od momenta postavljene dijagnoze bolesti što bolje kontrolisati bolest.

Dijabetes (Šećerna bolest)

By

Spec. dr med. Ljiljana Milovanović, internista endokrinolog, Medicinski i Spa komleks Merkur Vrnjačka Banja

Dijabetes tip 1 (šećerna bolest tip 1) se najčešće javlja kod mlađih osoba (ispod tridesete godine života) sa najvećom učestalošću u vreme puberteta.
Kod dijabetesa tip 1 postupno propadaju B-ćelije gušterače koje proizvode insulin sve do apsolutnog nedostatka insulina.
Bez insulina koji pokreće glukozu u ćelije nivo šećera u krvi postaje prekomerno visok i nastaje hiperglikemija. U takvim uslovima bez insulina, jetra, mišići, masno tkivo ne samo da ne apsorbuju glukozu (ćelije gladuju) već je i oslobađaju u krvotok.

Učestalost
Učestalost pojave ovog tipa šećerne bolesti se razlikuje među državama i kontinentima: kreće se od 10 % u Srbiji do 20 % u skandinavskim zemljama. Najmanji procenat pojave je u Japanu, a veliki procenat na mediteranskim ostrvima. Šećerna bolest tip 1 ređa je od šećerne bolesti tip 2 i predstavlja 7-10% ukupnog broja svih slučajeva dijabetesa.
Najčešće se javlja kod mladih (između detinjstva i tridesete godine života), ali može da se javi i kod starih negojaznih osoba do devedesete godine života.

Uzroci nastanka
Na nastanak dijabetesa tip 1 utiču, osim genetskih faktora, i nedostaci izvesnih aminokiselina i faktori životne sredine koji se na prethodno nadovezuju.
Beleži se češća pojava dijabetesa tip 1 u jesenjim i zimskim mesecima kada su češće i virusne infekcije. Na nastanak dijabetesa tip 1 utiču i fiziološki uticaji, odnosno lučenje određenih hormona (hormon rasta i polni hormoni u periodu puberteta).

Simptomi šećerne bolesti tip 1
Kada se proizvodnja insulina smanji na minimum, šećerna bolest tip 1 se naglo pojavi i brzo napreduje. Znakovi koji upozoravaju na pojavu bolesti su:
– učestalo mokrenje,
– ponovno mokrenje u krevet nakon što je dete već odviknuto,
– neobična žeđ,
– potreba za slatkim i hladnim pićima,
– ekstremna glad,
– nagli gubitak težine,
– slabost,
– svrab genitalne regije,
– ekstremni umor,
– zamućen vid ili druge promene vida i
– razdražljivost.

Deca koja boluju od dijabetesa tip 1 često su nemirna, apatična i mogu imati poteškoća u školi. U akutnim slučajevima dijabetesa tip 1 mogu se javiti mučnina i povraćenje. U teškim slučajevima dijabetička koma može biti prvi znak šećerne bolesti tip 1.

Krizna stanja

Dijabetička ketoacidoza je po život opasna komplikacija. Simptomi ketoacidoze su: mučnina i povraćenja i kod dece bol u trbuhu, disanje može biti duboko i ubrzano, otkucaji srca su obično ubrzani ukoliko stanje potraje može nastupiti i koma (gubitak svesti). Prva pomoć sastoji se u davanju insulina kako bi se ispravio metabolizam šećera i brzo nadoknadili tečnost i elektroliti.

Hipoglikemija je nizak nivo šećera u krvi (ispod 3,9 mmol/l). Intenzivna terapija insulinom ili lekovima kojima se podstiče lučenje insulina povećava rizik od nastanka hipoglikemije. Hipoglikemija se može pojaviti zbog nedovoljnog uzimanja hrane, vežbanja ili uzimanja alkohola. Simptomi uključuju znojenje, drhtanje, glad i ubrzane otkucaje srca. Veoma niske koncentracije glukoze u krvi daju neurološke simptome: konfuziju, slabost, dezorijentisanost, ratobornost, u retkim i najtežim slučajevima komu. Porodica i prijatelji moraju poznavati simptome hipoglikemije. Bolesniku se mora dati šećer u svim oblicima.

Spec. dr med. Ljiljana Milovanović, internista endokrinolog, Medicinski i Spa komleks Merkur Vrnjačka Banja

Komplikacije šećerne bolesti tip 1
Osnovne komplikacije šećerne bolesti javljaju se usled poremećaja u krvnim sudovima i zbog oštećenja živaca. Oštećenje velikih krvnih sudova ugrožava srce, a može izazvati probleme u cirkulaciji nogu. Promene na malim krvnim sudovima posebno su opasne za oči i bubrege.
Opšte smernice za lečenje šećerne bolesti tip 1
Insulin je neophodan za preživljavanje i glavno je uporište u terapiji šećerne bolesti tip 1. Izuzetno je važno planiranje pravilne ishrane kao kompenzacija za insulin i izvor zdrave hrane. Oralno dat insulin ulazi preko intestinalnog trakta. On nema hipoglikemijski efekat zbog dejstva gastričnih i pankreasnih enzima, ali može imati efekat u prevenciji dijabetesa tip 1.

Način života kod šećerne bolesti tip 1
Da bi se postigao što veći kvalitet života uz terapiju insulinom potrebno je menjati i životne navike. Tu spadaju dijetetske mere, fizička aktivnost, kontrola telesne težine, nega stopala zbog sprečavanja hroničnih komplikacija dijabetesa. Sve je potrebno raditi u saradnji i preporukama endokrinologa, specijaliste za ishranu i lekarskog tima u sprečavanju komplikacija ove bolesti.

Kontrola šećerne bolesti tip 1
Za pacijente koji boluju od ovog tipa šećerne bolesti važno je pažljivo pratiti koncetraciju glukoze u krvi. Redovno merenje hemoglobina A1c kako bi se utvrdila prosečna koncentracija šećera u krvi. Testiranje urina za otkrivanje prisustva ketona, posebno tokom akutne bolesti ili stresa kada je verovatno da će dijabetes izmaći kontroli. Redovna kontrola komplikacija bolesti na početku lečenja i nakon toga na tri meseca, šest meseci do godinu dana.
Prevencija dijabetesa tip 1
Primarna prevencija dijabetesa tip 1 može se realizovati preko:
– visokorizičnog ili
– populaciono baziranog pristupa.

Pristup visokog rizika uključuje identifikaciju rizičnih pojedinaca, a zatim prevenciju početka bolesti uticajem na genetsku osetljivost ili precipitirajuće faktore spoljašnje sredine. Populaciono baziran pristup je mnogo teži i cilj mu je modifikacija stila života ili eliminacija spoljašnjih faktora, za koje je poznato da su faktori rizika za dijabetes tip 1.
Brojna ispitivanja su pokazala da neki virusi utiču na razvoj bolesti tako da vakcinacija cele populacije se smatra efikasnijom od vakcinacije rizičnih osoba i dijabetes tip 1 može biti smanjen za blizu 30 %, što donosi veliku materijalnu uštedu.

Dugotrajno dojenje beba majčinim mlekom smanjuje rizik za nastanak insulin – zavisnog dijabetesa. Ishrana namirnicama bogatim toksičnim supstancama (bilo u hrani ili vodi) povećava rizik. Najveći efekat u prevenciji se postiže edukativnim programom u prevenciji, lečenju i sprečavanju komplikacija dijabetesa tip 1.
Specijalna bolnica ,,Merkur’’ dugi niz godina se uspešno bavi ovim vidom smanjenja prevalence insulin – zavisnog dijabetesa. Uz dobar edukativni program kojim raspolaže, prednost čini i klimatsko – banjski faktor, kao i postojanje dijagnostičkih metoda za identifikaciju osoba sa povećanim rizikom za nastanak dijabetesa tip 1 čime se stvaraju dobri uslovi za pokušaj prevencije.

Rehabilitacija posle moždanog udara

By

Terapija i rehabilitacija nakon moždanog udara u Specijalnoj bolnici Merkur

Lečenje i oporavak

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja.

MOŽDANI UDAR (MU) je bolest koja je treći uzrok smrti u svetu, a prvi u nasoj sredini. Osim visokog stepena smrtnosti, to je i bolest sa najvećim stepenom invaliditeta u odnosu na sve druge neurološke bolesti, pa zato predstavlja ne samo medicinski već i socioekonomski problem. Osim toga vaskularna bolest mozga je i drugi uzrok demencije po učestalosti.

Mozdani udar je posledica zapusenja ili prskanja krvnog suda . Zapusenje nastaje ugruškom koji je stvoren na tom mestu ili na nekom drugom mestu i krvotokom dospeo do mozga. Do prskanja najčešće dolazi usled naglog skoka krvnog pritiska i popustanja aterosklerotski izmenjenog krvnog suda ili urođenog ili stečenog defekta krvnog suda.

Zbog zapušenja ili pucanja krvnog suda dolazi do oštećenja i izumiranja dela mozdanog tkiva. U zavisnosti od zahvaćenog dela mozga ispoljava se različita klinička slika. Početak najčešće bude nagao, bolesnik je svestan, mada moze biti i sa poremećajem svesti. Dolazi do slabosti ili oduzetosti pojedinih delova tela, trnjenja, poremećaja govora, ispada pojedinih vrsta osećaja, smetnji u koordinaciji pokreta i hoda, vida ,raznih psihičkih ispada, a u skoro 33% dolazi do smrtnog ishoda. Oporavak posle infarkta mozga zavisi od preostalog zdravog dela mozga.

U cilju postavljanja dijagnoze primenjuju se različiti dijagnostički postupci: -anamneza (postavljanje pitanja bolesniku ili rodbini). Vazno je znati vreme nastanka tegoba radi razmatranja mogućnosti primene fibrinolitičke terapije. Zatim neurološki pregled, neuroradiološke metode – kompjuterizovana tomografija (CT)- magnetna rezonanca ( MR). Važno je uraditi kardiološki pregled jer bolesti srca vrlo često mogu biti u osnovi MU (atrijalna fibrilacija, veštačka valvula). Uraditi laboratorijske analize krvi, ispitati krvne sudove vrata i mozga.

nega-starih-gerantologija-staracki-dom-vrnjacka-banja-starost-bolest-medicina-fizikalna-vežbe
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-kinezi-terapije-magnet-struje-ultrazvuk

LEČENJE– Osnovni cilj lečenja je poboljšanje metabolizma ćelija koje su u neposrednoj okolini žarišta koje ne funkcionisu ali nisu izumrle. Tako se sprečava proširivanje oštećenja moždanog tkiva, spasava život i smanjuje mogućnost invaliditeta. Posebno je bitno sprečavanje i lečenje komplikacija od strane nervnog sistema (moždani edem, epileptički napadi) kao i prevencija pojave novog mozdanog udara.

Najdragocenija su prva tri sata (tzv „terapijski prozor“) kada je moguća primena trombolitičke terapije. Posle akutne faze, kada se metabolizam mozga stabilizuje nastavlja se sa fizijatrijskim tretmanom u za to specijalizovanim Ustanovama. Ustvari jos u akutnoj fazi se započinje sa ranom rehabilitacijom ciji je cilj odrzavanje pasivne pokretljivosti u segmentima zahvacenih ekstremiteta, pozicioniranje istih, promena polozaja tela i druge mere radi sprečavanja pojave dekubitalnih promena.

Taj nastavak fizikalne terapije sprovodi se u Specjalnoj Bolnici „Merkur“. Pacijent se prima najranije posle nedelju dana od početka bolesti. Lečenje se obavlja timski. U timu učestvuju fizijatar, neurolog, internista, kardiolog, fizioterapeuti, medicinski tehničari). Po prijemu pacijenta obavlja se pregled radi sagledavanja njegovog neurološkog statusa kao i opšteg zdravstvenog stanja. Po potrebi se rade dodatne analize, konsultacija specijalista. Plan rehabilitacije pravi fizijatar u zavisnosti od tezine posledica AMU.

U sprovodjenju plana rehabilitacije učestvuju fizioterapeuti kroz pasivne, aktivno-potpomognute ili aktivne vezbe za odrzavanje-povećanje pokretljivosti u segmentima zahvaćenih ekstremiteta, kao i vezbe za jačanje snage, vezbe koordinacije, hoda. Sa vezbama hoda započinje se po ostvarenoj vertikalizaciji, najpre u razboju, kasnije uz pomoć hodalice i raznih vrsta štapova. Ako se radi o poremećaju govora u rehabilitacioni tretman se ukljucuje logoped. Veliki značaj u uvežbavanju koordinacije ima radna terapija.

S obzirom da se po procentu smrtnosti mozdani udar nalazi na trećem mestu odmah posle bolesti srca i karcinoma, a kod nas na prvom mestu, da posledice mozdanog udara čine najveću i najtežu grupu invalidnosti. Treba ozbiljno misliti i raditi na otklanjanju faktora rizika na koje se može uticati kao sto su hipertenzija, sećerna bolest, pušenje, hiperlipidemija, kardiološki poremećaji, gojaznost…

Fizikalna medicina i rehabilitacija

By

Moderna dijagnostika, fizikalna terapija i lekovite mineralne vode.

Lečenje oboljenja koštano-zglobnog sistema, uz stručni tim fizijatara

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja.

Fizikalna medicina je medicinska disciplina koja izučava biološko delovanje različitih oblika energije i mogućnosti njihove primene u zdravih, povređenih ili obolelih ljudi. U okviru fizikalne medicine se izučavaju biološka delovanja i mogućnosti primene mehaničke, toplotne, svetlosne, električne energije, energije zvuka, energije magnetnog i elektromagnetnog polja.

Podela fizikalne medicine:
1. Fizikalna profilaksa – podrazumeva postupak korišćenja fizičkih agensa radi povećanja opšte otpornosti organizma, sprečavanje nastanka bolesti i deformiteta;
2. Fizikalna dijagnostika – podrazumeva primenu fizičkih agenasa radi utvrđivanja postojanja oboljenja (za utvrđivanje oštećenja perifernog nervnog sistema primenjuje se draženje mišića i nerava električnim impulsima – ELEKTRODIJAGNOSTIKA );
3. Fizikalna terapija – podrazumeva primenu fizičkih agenasa u lečenju. Tako, na primer elektrostimulacija se primenjuje za aktiviranje paralitičnih i jačanje mišića, lekovito blato i kupke se primenjuju u terapiji reumatskih bolesti i otklanjanju posledica povreda, masaža se primenjuje za poboljšanje cirkulacije itd.
Podela fizikalne terapije, prema vrsti energije koja se primenjuje:
MEHANOTERAPIJA (lečenje primenom mehaničke energije)
– Masaža (pasivni vid mehanoterapije);
– Kineziterapija (aktivni vid mehanoterapije).

TERMOTERAPIJA (lečenje primenom toplotne energije)
– Termoterapija (lečenje dodavanjem toplote;
– Krioterapija (lečenje oduzimanjem toplote).

HIDROTERAPIJA (lečenje primenom fizičko-hemijskih i termičkih svojstava vode)
– Standardne hidroterapijske procedure (kupke, tuševi, komprese);
– Kobinovane hidroterapijske procedure (podvodna masaža, hidrokineziterapija, hidrogalvanske procedure).

FOTOTERAPIJA (lečenje primenom svetlosne energije)
– Helioterapija (terapija Sunčevom svetlošću);
– Hromoterapija (terapija pojedinim bojama Sunčevog spektra);
– Terapija infracrvenim zracima;
– Terapija ultraljubičastim zracima;
– Terapija polihromatskim svetlom(“Bioptron”);
– Terapija monohromatski svetlom ( Laser);

ELEKTROTERAPIJA (lečenje primenom električne energije)
– Terapija jednosmernim strujama
konstantnog toka (galvanska struja);
impulsnog ili isprekidanog toka (dijadinamične struje eksponencijalne struje).
– Terapija naizmeničnim strujama (interferentne struje)

SONOTERAPIJA (lečenje primenom energije zvuka)
– Ultrazvuk

MAGNETOTERAPIJA (lečenje prienom magnetnog polja)

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU FIZIČKIH AGENSA
INDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se određeni agens primenjuje u cilju lečenja ili smanjivana tegoba. Najčešće indikacije za primenu fizičkih agensa su :
– Degenerativni reumatizam (zglobni: spondiloza, gonartroza, koksartroza, vanzglobni: tendinitis, miofibrozitis, burzitis itd.),
– Smirene forme zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis juvenilni hronični artritis, psorijatični artritis, Behterevljeva bolest itd.),
– Stanja posle trauma (kontuzija–uboj, distenzija–istegnuće, distorzija-uganuće, luksacija-iščašenje i fraktura-prelom),
– Neurološka oboljenja (neuralgija, neuritisi, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema),
– Oboljenja periferne cirkulacije (dijabetična angiopatija, Rejnoova bolest itd.).

KONTRAINDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se fizički agens ne sme primeniti. Dele se na:
– Opšte tj. one koje su zajedničke za sve agense (akutne infektivne bolesti, febrilna stanja, krvarenja i sklonost ka njima, malignitet, srčana dekompenzacija, teška bubrežna insuficijencija itd.),
– Posebne, tj. one koje su specifične za pojedine agense (galvanska struja se ne primenjuje kad postoji etal u tkivu terapija elektromanetnim poljem se ne primenjuje kod osoba sa ugrađenim pejsmekerom termoterapija -kad postoji lokalno zapaljenje).

Balneologija

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja..

Balneologija izučava delovanje i mogućnosti korišćenja mineralnih (lekovitih) voda lekovitih blata i lekovitih gasova na čovečiji organizam.
Mineralne vode predstavljaju posebnu vrstu podzemnih voda koje u vidu izvora izbijaju na Zemljinu površinu, a sadrže rastvorene mineralne materije ili gasove i imaju lekovito dejstvo.
Osnovni parametri kojima se karakterišu su: ukupna mineralizacija, jonski sastav, sadržaj gasova i mikroelemenata, koncentracija radioaktivnosti, temperatura i pH reakcija.
U zavisnosti od temperature mineralne vode se dele na: hladne T<20 st. C i topleT>od 20 st. C, i to: hipoterme 20-30 st. C, homeoterme 30-40st. C, hiperterme >40stepeni C. Prema pH reakciji one mogu biti kisele (pH manji od 6,8), neutralne (pH od 6,8 do7,2) i alkalne (pH veći od 7,2).

Izvori Vrnjačke Banje:
* TOPLA VODA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela homeoterma.
* SLATINA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, ugljenokisela, srednje koncentracije, hladna.
* SNEŽNIK je natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, hladna.
* JEZERO je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela hipoterma.

Mineralne vode se primenjuju spolja –kupanjem u kadama i bazenima i interno -pijenjem, inhaliranjem, putem klizmi i vaginalnim orošavanjem. Pri spoljnjoj primeni deluju na organizam termički, mehanički i hemijski. Pri spoljašnjoj primeni mineralnih voda koža prima i transformiše sve vrste nadražaja -termičke, mehaničke i hemijske, odakle se oni neurohumoralnim putem prenose na odgovarajuće organe i sisteme.
U vidu kura pijenja mineralne vode se uglavnom koriste radi delovanja na sekreciju i motilitet gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta. One pri tome deluju hemijski i osmotski, a takođe i svojom toplotom.

Od mineralnih voda Vrnjačke Banje za procedure pijenja se koriste: Topla Voda i Snežnik, Slatina i Jezero.
Za pijenje vodu je najbolje koristiti u svežem stanju, neposredno na izvoru jer se stajanjem menja sadržaj gasova u njoj. Doziranje peroralno unetih mineralnih voda zavisi od: vremena primene, starosti bolesika, telesne mase bolesnika, indikacija, količine želudačne sekrecije, fizičke aktivnosti itd.

KUPANJE (KUPKA)
Prema veličini dela tela tretiranog toplom mineralnom vodom, kupke se dele na :
– Lokalne (tretiranje jednog, dva ili sva četiri ekstremiteta;
– Polukupke (polovina tela-do struka);
– Opšte (tretira se celo telo,osim glave).

PODVODNA MASAŽA
Spada u opšte hidroterapijske procedure. Masaža se izvodi kružnim ili pravolinijskim pokretima (mlazom vode određenog pritiska ), od periferije ka centru, u pravcu kretanja venske krvi. Izbegava se predeo polnih organa, abdomen i grudni koš, kod žena i predeo dojki.

HIDROKINEZI TERAPIJA
Predstavlja kombinaciju hidro i kinezi terapije-terapijskih procedura koje podrazumevaju primenu pokreta u svrhu lečenja povređenih i obolelih, u vodi.

KLIZME
Za izvođenje klizmi toplom mineralnom vodom koristi se irigator. Bolesnik leži na levom boku nogu savijenih prema telu. Topla mineralna voda aplikovana radi odstranjenje sadržaja iz creva i njihovog ispiranja, pri ovom položaju, ne dopire visoko u kolon. Ukoliko postoji potreba da se toplom mineralnom vodom ispuni početni deo debelog creva, bolesnik se postavlja u koleno-lakatni položaj. Kod hroničnih zapaljenskih procesa debelog creva često se kombinuju lečenje mineralnom vodom i lekovima koji imaju dejstvo na zapaljenu sluznicu.

CERVIKOVAGINALNO ISPIRANJE (OROŠAVANJE)
Mineralna voda, sa Toplog izvora, se uvodi u vaginu pomoću kanile sa desetak rupica na vrhu, kroz koje se mlaz vode rasprskava. Ovim načinom se postiže da zidovi vagine budu ravnomerno isprani, a time se doprinosi smirivanju zapaljenja sluznice vagine i cerviksa. Po potrebi, pri primeni ovog terapijskog postupka mogu se koristiti i odgovarajući lekovi.

OPŠTE KONTRAINDIKACIJE:
Akutna oboljenja, infektivne bolesti, TBC, malignitet, venerične bolesti, hronične bolesti u stadijumu pogoršanja, parazitarna oboljenja, krvarenja, graviditet, psihoza, epilepsija, bolesti zavisnosti.

Fizikalna medicina i terapija

By

Fizikalne terapije u lečenju i oporavljanju koštano -zglobnog sistema

Najveći fizikalni blok u regionu

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, radi u Medicinskom i Spa komleksu Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Fizikalnaterapija (u daljem tekstu FT) je metoda lečenja primenom različitih oblika fizičke energije koristeći njihovo biološko delovanje. FT ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata sa povredama i oboljenjima koštano-zglobnog sistema, u periodu nakon postoperativnog oporavka, dužeg mirovanja, preležanog moždanog udara. FT ima i značajnu ulogu kod oboljenja i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, kod poremećaja motornog razvoja kod dece.

FT ima veoma važnu ulogu u preventivnom delovanju (fizikalna profilaksa) koja koristi fizikalne procedure radi sprečavanja nastanka oboljenja ili oštećenja organizma u celini ili lokalno. FT je sastavni deo trenažnog i takmičarskog procesa u sportu.
Radi postizanja željenih ciljeva pri lečenju i prevenciji FT koristi sledeće vrste fizičke energije:

 • toplotnu,
 • mehaničku,
 • kinetičnu,
 • zvučnu,
 • svetlosnu,
 • energiju magnetnog polja.

Svi ti oblici se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

FT se deli na:
Aparaturnu koja kao izvor energije koristi savremene aparate kod kojih se električna energija pretvara u druge oblike fizičkih agenasa –bez aparaturnu koja za prenošenje toplote koristi vodu, parafin, lekovitoblato, pesak, topli vazduh ili se koristi pokret-vežbe,tehnike manipulacije i ručna masaža.

Prema načinu delovanja FT može da bude lokalna kada fizički agens deluje na jedan deo tela ili opšta kada fizički agensi istovremeno deluju na celo telo. FT se može koristiti kao jedina metoda lečenja ili se kombinuje sa drugim metodama. Pomaže pri otklanjanju bola, napetosti mišića, poboljšava se izdržljivost mišića, poboljšava se koordinacija pokreta (uskladjenost), koriguje se deformacije kičmenog stuba i perifernih zglobova, poboljšava se funkcija nervnog sistema.

fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-horizontalna-terapija-fizikalna-medicina-uputi
nega-starih-gerantologija-staracki-dom-vrnjacka-banja-starost-bolest-medicina-fizikalna-oporavak-merkur

Prema vrsti fizičkog agensa koji se koristi FT može biti:

ELEKTRO TH– podrazumeva primenu električne energije (jedosmerne i naizmenične struje) u cilju postizanja terapijskog efekta. Interferentne struje, dijadinamične struje, galvanizacija, elektroforeza kojom se putem struje unosi lek na mesto povrede ili obolelog tkiva. TENS, elektrostimulacija – električnom draži se izaziva kontrakcija mišića kod oduzetosti, kratkotalasna dijatermija-KTD (naizmeničnestruje).

FOTO TH – primena svetlosne energije-Laser, Infra Ruž, Ultraviolentni zraci, Bioptron lampa –

SONO TH – primena zvuka – ultra i infra zvuk – TERMO TH – primena toplote-parafin, peloid (lekovito blato), fango, pesak, topli vazduh (sauna)

HIDRO TH –predstavlja upotrebu vode u svrhu lečenja u vidu lokalnih i opštih kupki, podvodne masaže, tuševa, dvoćelijski i četvoroćelijskih kupki, bisernih kupki.

KRIO TH – primena hladnoće (leda) koja prvo sužava, a potom naglo širi krvne sudove i koristi se najčešće kao uvodna procedura pre vežbi – MAGNETO TH- koristi pulzirajuće magnetno polje –

KINEZI TH– koristi pokret u vidu vežbi, ručne masaže, manipulacija.
U Specijalnoj bolnici MERKUR koriste se svi navedeni oblici FT. Primenjuju se savremene metode i tehnike rehabilitacije na najsavremenijim aparatima i najmodernije ručne tehnike (laser, spinalna trakcija, limfna drenaža, kinezi tejping, radiotalasi). Terapiju zasnivamo na individualnom pristupusva kom pacijentu u odnosu na dijagnozu, kliničku sliku, želje i potrebe pojedinca kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod. Tokom fizioterapijskog postupka FT se može menjati, dopunjavati u svrhu postizanja ciljeva lečenja.

Poseban značaj u našoj ustanovi se pridaje primeni prirodnog faktora u lečenju-mineralne vode i lekovito blato. Mineralnevode se koriste u vidu lokalnih i opštgih kupki, podvodne masaže u bazenu, a lekovito blato u vidu lokalnih u i opštih pakovanja.

Terapijski efekti su: smanjenje bola, napetosti mišića, poboljšanje cirkulacije, deluje opuštajuće, pokreti u vodi se lakše izvode.
Iskustvo sticano više decenija, stručno osoblje fizijatara i fizioterapeuta, najsavremenija oprema, posvećenost i profesionalnost garancija je uspešnog rešavanja zdravstvenih problema u Merkuru u VrnjačkojBanji.