Blog

Dijabetesno stopalo – lečenje i edukacija

By
Nacionalni edukativni centar za dijabetes

Jedna od najtežih komplikacija šećerne bolesti

Prim. dr Živojinović Dragana, internista endokrinolog, Specijalna bolnica Merkur Vrnjačka Banja

Dijabetesno stopalo je jedna od najtežih komplikacija šećerne bolesti i predstavlja skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalu. Nastaje kao posledica oboljenja nerava i slabije pokretljivosti zbog oboljenja arterija nogu. Infekcija može biti dodatni problem.

Faktori rizika su :

  • starosna dob i trajanje šećerne bolesti više od 10 godina sa hronično lošom regulacijom nivoa šećera u krvi (>10mmol/l),
  • aterosklerotski proces sa izraženim komplikacijama na srcu i krvnim sudovima,
  • dijabetesna angiopatija (vaskulopatija),
  • poremećaj senzibiliteta,
  • pušenje cigareta,
  • loša edukacija o šećernoj belesti i nezi stopala, nošenje neadekvante obuće,
  • deformiteti i povrede koštano-zglobnog sistema i profesionalna izloženost stopala hladnoći i vibracijama.Prema manifestnoj kliničkoj slici postoje dva tipa: neuropatsko stopalo komedominira neuropatija dok je cirkulacija još zadovoljavajuća i neuroishemično stopalo kome je pored neuropatije prisutna još i vaskulopatija ili nedovoljna cirkulacija.

Ostvarivanje prava za besplatnu rehabilitaciju  je jednostavan proces: sa uputom izabranog lekara, pacijenti se obraćaju lekarskoj komisiji u filijali RZZO. Pravo imaju dijabetičari koji primaju insulin i pacijenti koji su na terapiji tabletama

Važno je znati da se ranim prepoznavanjem i brzim lečenjem promena na stopalima, dijabetesno stopalo može sprečiti. Oboleli od šećerne bolesti treba da imaju u vidu da sa oštećenjem nerava ne osećaju bol. Preventivne mere obuhvataju svakodnevni pregled stopala, redovnu i pravilnu higijenu, primenjivanje preporuka za nošenje čarapa i cipela, opreznost pri registrovanju bilo kakvih promena (zanoktice, crvenilo, žuljevi, ranice…) i obavezno konsultacije kod svog lekara.

Lečenje dijabetesnog stopala je vrlo komplikovano i dugotrajno jer obuhvata čitav niz mera i postupaka. Ponekad je potrebno uključiti i timski rad više lekara različitih specijalnosti. U Spec. bolnici „ Merkur“ akcenat je pre svega na edukaciji (pojedinačno i grupno) o sprovođenju preventivnih mera i načinu lečenja. Ordinirajuću lekar procenjuje neophodnost dijagnostike koja se sprovodi po najsavremenijim medicinskim saznanjima.

Lečenje se počinje odgovarajućim terapijskim merama ili se nastavlja ukoliko je već započeto uz eventualne dopune. Specifičnost u lečenju je primena mineralne vode u vidu kupki u kadama ili terapijskim bazenima. Topla mineralna voda zadovoljava naučno utemeljene standarde i svojim biološki aktivnim mikroelementima, rastvorljivim gasovima i idealnom temperaturom, izuzetno blagotvorno utiče na perifernu cirkulaciju. Krajnji efekat je poboljšana prokrvljenost stopala, što je i preventivna i terapijska mera. Kontraindikovana je primena kod izraženih akutnih promena, infekcija, ranica i skorijih postoperativnih stanja na donjim ekstremitetima, pre svega stopalima.

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*

Comments (0)

Leave a Comment

Your email address will not be published.