Blog

Šećerna bolest – svakim danom sve prisutnija u svetu

By

Šećerna bolesti-dijabetes

Lečenje šećerne bolesti!

dr Bratislav B. Milovanović-endokrinolog, Medicinski i Spa komleks Merkur Vrnjačka Banja

Jedna od najčešćih bolesti današnjice. Bolest koja poprima razmere pandemije (rasprostranjenost na celom svetu). Bolest koja je svakim danom sve prisutnija u svim sredinama, sa svakodnevnim porastom obolevanja da sva epidemiološka predviđanja bivaju rano prevaziđena jer broj obolevanja biva veći od naših predviđanja.

To je kompleksna (složena) metabolička bolest sa nizom metaboličkih poremećaja od kojih je osnovni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata-šećera, zbog čega je bolest i nazvana šećerna bolestporemećaj metabolizma šećera kao osnovni metabolički poremećaj a prisutni su i poremećaji metabolizma masti i drugih materija. Imamo dva osnovna tipa šećerne bolesti: Tip 1 i Tip 2.

Šećerna bolest nastaje zbog poremećaja funkcije beta ćelije koja se nalazi u pankreasu-gušterači i to u onom endokrinom delu pankreasa (onaj koji luči hormone). Beta ćelija ne luči dovoljno insulina ili ne luči insulin blagovremeno (prema metaboličkom zahtevu). I drugi poremećaj u tipu dva šećerne bolesti je neadekvatno delovanje izlučenog insulina jer izlučeni insulin ostvaruje svoju funkciju na ćelijama ciljnih tkiva (mišićno, masno, jetra).

U tipu dva šećerne bolesti insulin ne može da deluje na ciljne ćelije zbog insulinske rezistencije (otpora na ciljnim ćelijama) a koja nastaje najčešće zbog gojaznosti ili prekomerne telesne težine koji su u tipu dva šećerne bolesti prisutni u oko 80% slučajeva. Zbog ovih poremećaja insulina nema ili ne deluje dovoljno dobro te on ne omogućava ulaz glikoze-šećera u ćeliju gde bi se glikoza metabolisala-razgradila, već glikoza-šećer ostaje u krvi i tako raste nivo šećera.

Višak šećera u krvi izaziva manjak šećera u ćelijama i ćelije su gladne -„glad u izobilju“ šećera u krvi mnogo, a ćelije ga nemaju!), regulatorni centri reaguju na tu glad dajući signale za povećanim apetitom (polifagia). Višak šećera u krvi povećava osmolalnost plazme (porast rastvorljivih materija u tečnosti) što povlači vodu iz ćelija-dehidratacija ćelija. Zbog ovih metaboličkih poremećaja javlja se potreba za tečnostima-bolesnik žedni-povećana potreba za vodom (polidipsia). A kad visina šećera u krvi naraste iznad sposobnosti bubrega da zadrže glikozu onda se šećer izlučuje iz organizma preko bubrega mokraćom-često mokrenje (poliuria). Gubitkom šećera mokraćom gubi se i energija te bolesnik i gubi telesnu težinu-mršavi.

Dijabetes i komplikacije
lečenje-odmor-očna-smeštaj-merkur-banja-vrnjacka-oftalmolog

Visok nivo šećera u krvi izaziva malaksalost, umor, glavobolju, pospanost,nervozu, razdražljivost. Ti opšti simptomi koji se mogu javiti i kod drugih bolesti ili mogu biti posledica umora, stresa, često zavaraju bolesnika da se na vreme ne obrati lekaru.

Svi ovi poremećaji su razlog za jednostavnu analizu-merenje šećera u krvi koje je danas jednostavno i jeftino ostvariti i koje se može izvesti u svakoj situaciji, ako se ima aparat i traka za merenje šećera u krvi. Izmerena vrednost šećera u krvi je za procenu stanja metabolizma šećera, a svaka nefiziološka vrednost je razlog da se osoba sa nalazom obrati lekaru koji će dalje odrediti postupak.

Na vreme otkrivena šećerna bolest, blagovremena i adekvatna terapija, promena načina života bolesnika sa šećernom bolešću su uslovi za dobro lečenje bolesti i sprečavanje komplikacija. Ne zaboravimo da poremećaj funkcije beta ćelije nastaje i 10-ak godina pre postavljene dijagnoze bolesti, a bitno je znati da u tom periodu (latentni diabetes) nastaju komplikacije šećerne bolesti. Zato je bitno na vreme utvrditi stanje metabolizma šećera i od momenta postavljene dijagnoze bolesti što bolje kontrolisati bolest.

Comments (0)

Leave a Comment

Your email address will not be published.