Blog

Fizikalna medicina i terapija

By
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-masaze-bazen-mineralna-voda-kinezi-terapije-magnet-struje

Fizikalne terapije u lečenju i oporavljanju koštano -zglobnog sistema

Najveći fizikalni blok u regionu -fizikalna terapija i medicina

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, radi u Medicinskom i Spa komleksu Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Fizikalna terapija i medicina

Fizikalna terapija je metoda lečenja primenom različitih oblika fizičke energije koristeći njihovo biološko delovanje. Fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata sa povredama i oboljenjima koštano-zglobnog sistema, u periodu nakon postoperativnog oporavka, dužeg mirovanja, preležanog moždanog udara. Značajnu ulogu kod oboljenja i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, kod poremećaja motornog razvoja kod dece.

FT ima veoma važnu ulogu u preventivnom delovanju (fizikalna profilaksa) koja koristi fizikalne procedure radi sprečavanja nastanka oboljenja ili oštećenja organizma u celini ili lokalno. FT je sastavni deo trenažnog i takmičarskog procesa u sportu.
Radi postizanja željenih ciljeva pri lečenju i prevenciji FT koristi sledeće vrste fizičke energije:

 • toplotnu,
 • mehaničku,
 • kinetičnu,
 • zvučnu,
 • svetlosnu,
 • energiju magnetnog polja.

Svi ti oblici se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

Fizikalna Terapija se deli na:

Aparaturnu koja kao izvor energije koristi savremene aparate. Električna energija se pretvara u druge oblike fizičkih agenasa –bez aparaturnu koja za prenošenje toplote koristi vodu, parafin, lekovitoblato, pesak, topli vazduh ili se koristi pokret-vežbe, tehnike manipulacije i ručna masaža.

Prema načinu delovanja fitizikalne terapije može da bude lokalna kada fizički agens deluje na jedan deo tela ili opšta kada fizički agensi istovremeno deluju na celo telo. Fizikalna terapija se može koristiti kao jedina metoda lečenja ili se kombinuje sa drugim metodama.

Pomaže pri:

 • otklanjanju bola,
 • napetosti mišića,
 • poboljšava se izdržljivost mišića,
 • poboljšava se koordinacija pokreta (uskladjenost),
 • koriguje se deformacije kičmenog stuba i perifernih zglobova,
 • poboljšava se funkcija nervnog sistema.
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-horizontalna-terapija-fizikalna-medicina-uputi-prelomi-povrede-terapije
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-podvodne-masaze-bazen-mineralna-voda

Prema vrsti fizičkog agensa koji se koristi FT može biti:

ELEKTRO TH– podrazumeva primenu električne energije (jedosmerne i naizmenične struje) u cilju postizanja terapijskog efekta. Interferentne struje, dijadinamične struje, galvanizacija, elektroforeza kojom se putem struje unosi lek na mesto povrede ili obolelog tkiva. TENS, elektrostimulacija – električnom draži se izaziva kontrakcija mišića kod oduzetosti, kratkotalasna dijatermija-KTD (naizmeničnestruje).

FOTO TH – primena svetlosne energije-Laser, Infra Ruž, Ultraviolentni zraci, Bioptron lampa –

SONO TH – primena zvuka – ultra i infra zvuk – TERMO TH – primena toplote-parafin, peloid (lekovito blato), fango, pesak, topli vazduh (sauna)

HIDRO TH –predstavlja upotrebu vode u svrhu lečenja u vidu lokalnih i opštih kupki, podvodne masaže, tuševa, dvoćelijski i četvoroćelijskih kupki, bisernih kupki.

KRIO TH – primena hladnoće (leda) koja prvo sužava, a potom naglo širi krvne sudove i koristi se najčešće kao uvodna procedura pre vežbi – MAGNETO TH- koristi pulzirajuće magnetno polje –

KINEZI TH– koristi pokret u vidu vežbi, ručne masaže, manipulacija.
U Specijalnoj bolnici MERKUR koriste se svi navedeni oblici FT. Primenjuju se savremene metode i tehnike rehabilitacije na najsavremenijim aparatima i najmodernije ručne tehnike (laser, spinalna trakcija, limfna drenaža, kinezi tejping, radiotalasi). Terapiju zasnivamo na individualnom pristupusva kom pacijentu u odnosu na dijagnozu, kliničku sliku, želje i potrebe pojedinca kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod. Tokom fizioterapijskog postupka FT se može menjati, dopunjavati u svrhu postizanja ciljeva lečenja.

Poseban značaj u našoj ustanovi se pridaje primeni prirodnog faktora u lečenju-mineralne vode i lekovito blato. Mineralnevode se koriste u vidu lokalnih i opštgih kupki, podvodne masaže u bazenu, a lekovito blato u vidu lokalnih u i opštih pakovanja.

Terapijski efekti su: smanjenje bola, napetosti mišića, poboljšanje cirkulacije, deluje opuštajuće, pokreti u vodi se lakše izvode.
Iskustvo sticano više decenija, stručno osoblje fizijatara i fizioterapeuta, najsavremenija oprema, posvećenost i profesionalnost garancija je uspešnog rešavanja zdravstvenih problema u Merkuru u VrnjačkojBanji.

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*

Comments (0)

Leave a Comment

Your email address will not be published.