Posts tagged "merkur"

Tag Archives: merkur

Preporuke za dijabetičare kada primete simptome Korone

By

DIJABETES U DOBA COVIDA-19

Preporuke tima lekara Specijalne bolnice Merkur za tretman osoba sa dijabetesom tokom infektivne bolesti

dr spec. endokrinolog Vladan Miodragović, šef objekata Šumadija 1 i 2 i Merkur Stari, dr Aleksandar Ćurčić i dr Lazar Ćirić, lekari opšte prakse

 

U slučaju otkrivanja simptoma infektivne bolesti naročito Covida19, kod osoba sa dijabetesom savetuje se postupanje prema sledećim smernicama:

  • Nikad ne obustavljati terapiju insulinom. (doze insulina najčešće moraju biti uvećane, uz mogućnost potrebe za dodatnom dozom brzodelujućeg insulina u cilju sniženja glukoze u krvi.)

  • Ako je osoba na terapiji metforminom, potrebno je, uz obaveznu konsultaciju nadležnog lekara, privremena obustava ovog agensa, naročito u uslovima teške infekcije i dehidratacije. (U slučaju obustave, privremeno se započinje terapija drugim antihiperglikemijskim agensima, moguće i insulinom, u cilju prevencije hiperglikemije.)

  • Kod pacijenata koji su na insulinskoj terapiji, proveravati nivo glukoze u krvi na svaka 4 h, odnosno 2 puta dnevno kod pacijenata koji su na OAD terapiji (Metformin…). Optimalni opseg nivoa glukoze u krvi je od 6 – 10 mmol/l.

  • Konzumirati dodatnu tečnost: bez kalorija, 120 – 180 ml (čaša vode) na svakih 30 min, u cilju prevencije dehidratacije.

  • Nastaviti sa redovnim obrocima (ukoliko je, u nekim stanjima nemoguće, uneti 50 g ugljenih hidrata u toku dana putem hrane). Postoji potreba za unosom slatkih napitaka, pri čemu je potreban poseban oprez zbog mogućeg hiperglikemijskog efekta,

  • Proveravati svakodnevno telesnu težinu. (smanjenje telesne težine uprkos redovnoj regularnoj ishrani može ukazati na prisustvo hiperglikemije),

  • Proveravati nivo telesne temperature ujutru i uveče.

  • U slučaju nedoumica, javiti se nadležnom lekaru ili službi Hitne pomoći.

Merkurov Virtualni Info Centar (MVIC)

Kao Nacionalni edukacioni centar za obolele od dijabetesa, Merkur vodi računa o svim svojim pacijentima. Novim projektom nazvavnim “Merkurov virtualni info centar” omogućili smo Vam da iz svoje fotelje dobijete odgovor na pitanje ili lekarski savet iz Merkura. Izaberite način koji Vam najviše odgovara (pišite, pozovite, prijavite se za vesti…).

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*

Fizikalna medicina i rehabilitacija

By

Moderna dijagnostika, fizikalna terapija i lekovite mineralne vode.

Lečenje oboljenja koštano-zglobnog sistema, uz stručni tim fizijatara

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja.

Fizikalna medicina

je medicinska disciplina koja izučava biološko delovanje različitih oblika energije i mogućnosti njihove primene u zdravih, povređenih ili obolelih ljudi. U okviru fizikalne medicine se izučavaju biološka delovanja i mogućnosti primene mehaničke, toplotne, svetlosne, električne energije, energije zvuka, energije magnetnog i elektromagnetnog polja.

Podela fizikalne medicine:
1. Fizikalna profilaksa – podrazumeva postupak korišćenja fizičkih agensa radi povećanja opšte otpornosti organizma, sprečavanje nastanka bolesti i deformiteta;
2. Fizikalna dijagnostika – podrazumeva primenu fizičkih agenasa radi utvrđivanja postojanja oboljenja (za utvrđivanje oštećenja perifernog nervnog sistema primenjuje se draženje mišića i nerava električnim impulsima – ELEKTRODIJAGNOSTIKA );
3. Fizikalna terapija – podrazumeva primenu fizičkih agenasa u lečenju. Tako, na primer elektrostimulacija se primenjuje za aktiviranje paralitičnih i jačanje mišića, lekovito blato i kupke se primenjuju u terapiji reumatskih bolesti i otklanjanju posledica povreda, masaža se primenjuje za poboljšanje cirkulacije itd.
Podela fizikalne terapije, prema vrsti energije koja se primenjuje:
MEHANOTERAPIJA (lečenje primenom mehaničke energije)
– Masaža (pasivni vid mehanoterapije);
– Kineziterapija (aktivni vid mehanoterapije).

TERMOTERAPIJA

(lečenje primenom toplotne energije)
– Termoterapija (lečenje dodavanjem toplote;
– Krioterapija (lečenje oduzimanjem toplote).

HIDROTERAPIJA

(lečenje primenom fizičko-hemijskih i termičkih svojstava vode)
– Standardne hidroterapijske procedure (kupke, tuševi, komprese);
– Kobinovane hidroterapijske procedure (podvodna masaža, hidrokineziterapija, hidrogalvanske procedure).

FOTOTERAPIJA

(lečenje primenom svetlosne energije)
– Helioterapija (terapija Sunčevom svetlošću);
– Hromoterapija (terapija pojedinim bojama Sunčevog spektra);
– Terapija infracrvenim zracima;
– Terapija ultraljubičastim zracima;
– Terapija polihromatskim svetlom(“Bioptron”);
– Terapija monohromatski svetlom ( Laser);

ELEKTROTERAPIJA

(lečenje primenom električne energije)
– Terapija jednosmernim strujama
konstantnog toka (galvanska struja);
impulsnog ili isprekidanog toka (dijadinamične struje eksponencijalne struje).
– Terapija naizmeničnim strujama (interferentne struje)

SONOTERAPIJA (lečenje primenom energije zvuka)
– Ultrazvuk

MAGNETOTERAPIJA (lečenje prienom magnetnog polja)

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU FIZIČKIH AGENSA

INDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se određeni agens primenjuje u cilju lečenja ili smanjivana tegoba. Najčešće indikacije za primenu fizičkih agensa su :
– Degenerativni reumatizam (zglobni: spondiloza, gonartroza, koksartroza, vanzglobni: tendinitis, miofibrozitis, burzitis itd.),
– Smirene forme zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis juvenilni hronični artritis, psorijatični artritis, Behterevljeva bolest itd.),
– Stanja posle trauma (kontuzija–uboj, distenzija–istegnuće, distorzija-uganuće, luksacija-iščašenje i fraktura-prelom),
– Neurološka oboljenja (neuralgija, neuritisi, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema),
– Oboljenja periferne cirkulacije (dijabetična angiopatija, Rejnoova bolest itd.).

KONTRAINDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se fizički agens ne sme primeniti. Dele se na:
– Opšte tj. one koje su zajedničke za sve agense (akutne infektivne bolesti, febrilna stanja, krvarenja i sklonost ka njima, malignitet, srčana dekompenzacija, teška bubrežna insuficijencija itd.),
– Posebne, tj. one koje su specifične za pojedine agense (galvanska struja se ne primenjuje kad postoji etal u tkivu terapija elektromanetnim poljem se ne primenjuje kod osoba sa ugrađenim pejsmekerom termoterapija -kad postoji lokalno zapaljenje).

Merkur Vrnjačka Banja

Balneologija

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja..

Balneologija izučava delovanje i mogućnosti korišćenja mineralnih (lekovitih) voda lekovitih blata i lekovitih gasova na čovečiji organizam.
Mineralne vode predstavljaju posebnu vrstu podzemnih voda koje u vidu izvora izbijaju na Zemljinu površinu, a sadrže rastvorene mineralne materije ili gasove i imaju lekovito dejstvo.
Osnovni parametri kojima se karakterišu su: ukupna mineralizacija, jonski sastav, sadržaj gasova i mikroelemenata, koncentracija radioaktivnosti, temperatura i pH reakcija.
U zavisnosti od temperature mineralne vode se dele na: hladne T<20 st. C i topleT>od 20 st. C, i to: hipoterme 20-30 st. C, homeoterme 30-40st. C, hiperterme >40stepeni C. Prema pH reakciji one mogu biti kisele (pH manji od 6,8), neutralne (pH od 6,8 do7,2) i alkalne (pH veći od 7,2).

Izvori Vrnjačke Banje:

* TOPLA VODA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela homeoterma.
* SLATINA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, ugljenokisela, srednje koncentracije, hladna.
* SNEŽNIK je natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, hladna.
* JEZERO je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela hipoterma.

Mineralne vode se primenjuju spolja –kupanjem u kadama i bazenima i interno -pijenjem, inhaliranjem, putem klizmi i vaginalnim orošavanjem. Pri spoljnjoj primeni deluju na organizam termički, mehanički i hemijski. Pri spoljašnjoj primeni mineralnih voda koža prima i transformiše sve vrste nadražaja -termičke, mehaničke i hemijske, odakle se oni neurohumoralnim putem prenose na odgovarajuće organe i sisteme.
U vidu kura pijenja mineralne vode se uglavnom koriste radi delovanja na sekreciju i motilitet gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta. One pri tome deluju hemijski i osmotski, a takođe i svojom toplotom.

Od mineralnih voda Vrnjačke Banje za procedure pijenja se koriste: Topla Voda i Snežnik, Slatina i Jezero.
Za pijenje vodu je najbolje koristiti u svežem stanju, neposredno na izvoru jer se stajanjem menja sadržaj gasova u njoj. Doziranje peroralno unetih mineralnih voda zavisi od: vremena primene, starosti bolesika, telesne mase bolesnika, indikacija, količine želudačne sekrecije, fizičke aktivnosti itd.

KUPANJE (KUPKA)

Prema veličini dela tela tretiranog toplom mineralnom vodom, kupke se dele na :
– Lokalne (tretiranje jednog, dva ili sva četiri ekstremiteta;
– Polukupke (polovina tela-do struka);
– Opšte (tretira se celo telo,osim glave).

PODVODNA MASAŽA

Spada u opšte hidroterapijske procedure. Masaža se izvodi kružnim ili pravolinijskim pokretima (mlazom vode određenog pritiska ), od periferije ka centru, u pravcu kretanja venske krvi. Izbegava se predeo polnih organa, abdomen i grudni koš, kod žena i predeo dojki.

HIDROKINEZI TERAPIJA

Predstavlja kombinaciju hidro i kinezi terapije-terapijskih procedura koje podrazumevaju primenu pokreta u svrhu lečenja povređenih i obolelih, u vodi.

KLIZME

Za izvođenje klizmi toplom mineralnom vodom koristi se irigator. Bolesnik leži na levom boku nogu savijenih prema telu. Topla mineralna voda aplikovana radi odstranjenje sadržaja iz creva i njihovog ispiranja, pri ovom položaju, ne dopire visoko u kolon. Ukoliko postoji potreba da se toplom mineralnom vodom ispuni početni deo debelog creva, bolesnik se postavlja u koleno-lakatni položaj. Kod hroničnih zapaljenskih procesa debelog creva često se kombinuju lečenje mineralnom vodom i lekovima koji imaju dejstvo na zapaljenu sluznicu.

CERVIKOVAGINALNO ISPIRANJE (OROŠAVANJE)

Mineralna voda, sa Toplog izvora, se uvodi u vaginu pomoću kanile sa desetak rupica na vrhu, kroz koje se mlaz vode rasprskava. Ovim načinom se postiže da zidovi vagine budu ravnomerno isprani, a time se doprinosi smirivanju zapaljenja sluznice vagine i cerviksa. Po potrebi, pri primeni ovog terapijskog postupka mogu se koristiti i odgovarajući lekovi.

OPŠTE KONTRAINDIKACIJE:
Akutna oboljenja, infektivne bolesti, TBC, malignitet, venerične bolesti, hronične bolesti u stadijumu pogoršanja, parazitarna oboljenja, krvarenja, graviditet, psihoza, epilepsija, bolesti zavisnosti.

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*